So sánh hiệu quả và chi phí giữa các loại hình học tiếng Anh giao tiếp

Liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn kết nối với giáo viên nước ngoài theo hình thức học tiếng Anh 1-1 tốt nhất

🍀 Điều kiện ban đầu để so sánh: Các cơ sở đều dùng các “công cụ” đo lường chất lượng giáo viên nước ngoài và học sinh.

🍀 Mọi người muốn biết trung tâm có sử dụng “công cụ” đo lường chất lượng giáo viên… hay không? Có thể đặt các câu hỏi tương tự như sau với người tư vấn:

1. Làm thế nào để mình kiểm soát được chất lượng giáo viên?

❤️Ví dụ: Tại https://xuhababy.com dịch vụ học online 1-1 với giáo viên nước ngoài được vận hành hành với hệ thống kiểm soát chất lượng giáo viên được xây dựng với các công cụ như: Monthly Checklist “Learning process control” dành cho giáo viên và những hướng dẫn kèm theo dành cho giáo viên thực hiện…

 2. Làm thế nào để biết con mình có tiến bộ hay không?

❤️Ví dụ: Tại https://xuhababy.com có các bài kiểm tra định kỳ và bảng đánh giá theo dõi tiến độ học sinh. https://xuhababy.com/san-pham/bai-kiem-tra/

Dưới đây là bảng so sánh hiệu quả và chi phí các hình thức học tiếng Anh giao tiếp

Như vậy căn cứ vào hiệu quả và chi phí bỏ ra, phụ huynh quan tâm việc học tiếng Anh có thể quyết định được loại hình phù hợp.

  • Để kiểm tra xem hình thức học online với giáo viên nước ngoài 1 kèm 1 hiệu quả cao chi phí tốt có đúng thực tế?  Phụ huynh, sinh viên… có thể đăng ký học thử  trực tiếp để được hướng dẫn kết nối với giáo viên nước ngoài theo hình thức học tiếng Anh 1-1 tốt nhất
  • Với phụ huynh có điều kiện thu nhập tốt có thể cho con học trực tiếp tiếng Anh 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài tại nhà hoặc tại trung tâm.

Nguồn tham khảo: 1; 2; 3; 4

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Shopping Cart