Thông tin giáo viên

❤️Liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn kết nối với giáo viên nước ngoài theo hình thức học tiếng Anh 1-1 tốt nhất❤️
▶️“Thước đo” chất lượng:
1️⃣ Dịch vụ học online 1-1 với giáo viên nước ngoài được vận hành hành với hệ thống kiểm soát chất lượng giáo viên được xây dựng với các công cụ như: Monthly Checklist “Learning process control” dành cho giáo viên và những hướng dẫn kèm theo dành cho giáo viên thực hiện…
2️⃣ Các bài kiểm tra định kỳ và bảng đánh giá theo dõi tiến độ học sinh. https://xuhababy.com/san-pham/bai-kiem-tra/

Rae

Thông tin của giáo viên Name: Raeshell C. Panulde Birthday: January 29 Gender: female Career: Teacher Duration (years) of teaching experience: 3 years in the ESL Industry University graduate: Negros Oriental State University Dumaguete Main Campus Course: Bachelor of Special Needs Education Hobby: Teaching, Singing, Dancing, and Reading books Certifications: IELTS Certificate and TEFL Liên …

Rae Read More »

Herlyn

Thông tin của giáo viên Name: Herlyn P. Laurente Birthday: January 07 Gender: female Career: Professional Teacher Duration (years) of teaching experience: 5 years University graduate: CIT Colleges Course: Education with 22 MA units Hobby: Cooking, listening to music and playing with the guitar as well as watching movies Certifications: PRC License Holder Liên hệ đặt …

Herlyn Read More »

Charie Faye Repique

Thông tin của giáo viên Name: Charie Faye Repique Birthday: Sep-28 Gender: female Career: 5 year  Teach: Kid from 4 year old to adult University graduate: Bachelor of Secondary Education major in Biological Science (Binalbagan Catholic College) Himamaylan City 2018. Hobby: movies and baking. Certifications and Courses: Analyst of the laboratory Test in Science investigatory. …

Charie Faye Repique Read More »

Mari Herrera

Thông tin của giáo viên Name: Mari Herrera Birthday: May 3 Gender: female Career: 1 year  Teach: Kid from 4 year old to adult University graduate: Bachelor of Science in Special Needs. Education (Negros Oriental State University) Hobby: Writing, Reading, Watching Movies Characteristic: TEFL Liên hệ đặt lịch học  

Welyn Mae Dimalaloan

Thông tin của giáo viên Name: Welyn Mae Dimalaloan Birthday: December 17 Gender: female Career: More than two years  Teach: 7-15 years old University graduate: Graduate of Bachelor of Science in Elementary Education Hobby: Reading English books/ Novel and watching movies Characteristic: Beginner, Intermediate,Conversational English Liên hệ đặt lịch học  

Murrey

Thông tin của giáo viên Name: Anna Murrey H. Apuan   Birthday: November 20 Gender: female Career: 14 years  Teach: Can handle students Beginner to Advance Level ages 7 years old to 60 years old, Beginner, Intermediate, Business and Conversational English, IELTS University graduate: Manila Public School (Registry of Qualified Applicants in the Elementary Level …

Murrey Read More »

Kizzy

Thông tin của giáo viên Name:  (Ms) Kizzy Birthday:  Gender: female Career: School and Online English teacher                   Teach: Beginner to Advanced  University graduate:  : College graduate of Education major in English Hobby:   Characteristic:- ESL (English as a Second Language)- Conversational and Business English- IELTS, TOEFL Review …

Kizzy Read More »

Chare

Thông tin của giáo viên Name:  (Ms) Chera  Birthday:  Gender: female Career:Online English teacher                    Teach: Beginner to Advanced  University graduate: : Bachelor of Science in Tourism Management  Hobby: Best in Research  Characteristic:- ESL (English as a Second Language)- Conversational and Business English- IELTS, TOEFL Review etc …

Chare Read More »

Aura

Thông tin của giáo viên Name: ” Aura “ Birthday: August 24 Gender: female Career: 8 yrs of teaching experience. Teach: 6 years old up to 18yrs old or in above.  University graduate: Graduate of Bachelor of Elementary Education major in Enhanced General Education  Hobby: Reading Motivational Self-Help books, writing inspirational notes CHARACTERISTICS: Licensed Professional …

Aura Read More »

Shopping Cart